صفحه اصلی

  • -

           شركت داروسازي‌ فارابي‌ (سهامي‌ عام‌) بزرگترين‌ و مدرنترين‌ مجتمـع‌ داروسـازي‌ كشـور‌ 

  • -

     توليد انبوه‌ فرآورده‌هاي‌ داروئـي‌ ‌در ديماه سال‌ 1371 مورد بهره‌ برداري‌ اين‌ مجتمع‌ 

اخبار